Filtrační technika

VODA

Dodáváme v rámci dílčích zakázek na míru filtrační techniku pro vodní filtraci s následným servisem, pravidelnou výměnou filtračních náplní a jejich ekologickou likvidaci
 • Dodáváme technologické filtrační celky pracující mezi technologiemi zákazníka a kanalizační sítí do obecních ČOV

 • Ekologicky likvidujeme nasycené filtrační náplně

 • Provádíme výměny filtračních náplní (filtry, patrony, svíčky…Ekologicky likvidujeme nasycené filtrační náplně.)

 • Spolu s filtrační technikou dodáváme i související hydrotechniku

 • Provádíme výměnu písků v pískových filtrech - filtrace průmyslových vod, bazény, koupaliště

Filtrační technika

VZDUCH

Dodáváme v rámci dílčích zakázek na míru filtrační techniku pro vzduchovou filtraci s následným servisem, pravidelnou výměnou filtračních náplní a jejich ekologickou likvidaci. ​
 • Provádíme výměny filtračních náplní (filtry, patrony, svíčky…).

 • Ekologicky likvidujeme nasycené filtrační náplně.

 • Spolu s filtrační technikou dodáváme i související vzduchotechniku.

 • Provádíme orientační provozní měření mobilními měřicími přístroji.

Provádíme servis filtračních jednotek . Garantujeme a monitorujeme výstupy C10-C40, CHSK i hodnoty dalších parametrů.

Osazení studní čerpací technikou a jejich čištění

VRTANÉ STUDY

Dodáváme osazení studní čerpací technikou - osazujeme studně kopané, vrtané i ražené čerpadly do jakékoliv hloubky a s požadovaným výkonem, doplnění o pískovou filtraci, UV lampy, filtry s aktivním uhlím a další filtrační technikou, zhotovení zhlaví vrtu, zaskružení vrtu, dovedení čerpané vody do objektu.
 • Zajišťujeme dodávky vrtaných studní pro RD, chaty, zahrady, sady, školy, obce, zemědělské subjekty, firmy. Izolace vrtu vhodnou výstrojnicí proti kontaminaci povrchovou vodou.

 • Zajišťujeme hydrogeologický průzkum, vyhledání podzemních pramenů a zdrojů podzemní vody.

 • Provádíme čištění studní, vodojemů, vodních jímek, bazénů, koupališť, potrubí.

pRO zahradY, hřištĚ a travnatÉ plochY

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY

Dodáváme zavlažovací systémy pro rodinné domy, zahrady, sportovní plochy, veřejné plochy, parky apod.
 • K zavlažovacím systémů dodáváme, instalujeme a servisujeme čerpací techniku ze studní kopaných, vrtaných, zásobníků zadržené dešťové vody a dalších vodních nádrží.

 • Provádíme zazimování zavlažovacích systémů a následné zprovoznění po zimě.

 • Zhotovujeme projekty na zavlažování v programu AutoCAD.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

TEPELNÁ ČERPADLA

Instalujeme tepelná čerpadla pro rodinné domy, byty, průmyslové objekty, systém vzduch-voda, voda-voda, země voda, vzduch-vzduch, provádíme výpočet tepelných ztrát objektů.
 • Tepelná čerpadla odborně instalujeme, zapojujeme do systémů topení a teplé vody a zprovozňujeme.

 • Jsme certifikovaným dodavatelem tepelných čerpadel, vystavujeme protokoly o zprovoznění.

 • Vyřizujeme žádosti o dotace "Nová zelená úsporám".

Výměna písků

Provádíme výměnu písků v pískových filtrech - filtrace průmyslových vod, bazény, koupaliště.

Ekologická likvidace

Ekologicky likvidujeme nasycené filtrační náplně.

Dodávky osazení

Dodáváme osazení všech typů studní čerpací technikou.

Vzduchotechnika

Spolu s filtrační technikou dodáváme i související hydro- a vzducho-techniku.

Pronájem DAF

Pronajímáme nákladní automobil DAF - valník (nosnost do 3 tun).

Čištění nádrží

Čistíme vodní nádrže - bazény, koupaliště, studny, vodojemy, potrubí apod.

Odběry vzorků

Provádíme odběry vzorků pro laboratorní rozbory certifikovanou laboratoří.

Zavlažovací systémy

Projektujeme a dodáváme zavlažovací systémy pro rodinné domy, zahrady, sportovní hřiště, veřejné plochy a parky s následným servisem, zazimování systémů s opětovným jarním zprovozněním.

Nezávazná poptávka služeb

Poptávka