Aktivní uhlí - prodej

Filtrační technologie - dodávka, montáž, servis

Tepelná čerpadla - dodávka, montáž, sevis

Čerpací systémy - dodávky a instalace, servis

Společnost SORBENTS s.r.o. byla založena v srpnu 2017 transformací z fyzické osoby SORBENTS Hübner, která se původně od zabývala pouze prodejem aktivního uhlí.  Transformací došlo nejen ke změně právní subjektivity firmy, ale především k výraznému rozšíření jejích aktivit. Bylo nutné se operativně přizpůsobovat měnící se poptávce především v souvislosti  se zvyšujícími se požadavky na enviromentální politiku evropských subjektů a na energetické úspory.
Čím se dnes zabýváme?
 • prodej aktivního uhlí a hydrocarbonu pro vodní i vzduchovou filtraci
 • dodávky technologie pro čištění vody a vzduchu, související čistící technologie s následným servisem, pravidelná výměna filtračních náplní (aktivní uhlí, písek apod.)
 • technologie pro čištění průmyslových vod, filtrační celky pracující mezi technologiemi zákazníka a kanalizační sítí do obecních ČOV a řek
 •  výměny filtračních náplní (filtry, patrony, desky, svíčky..)
 • odběry vzorků pro laboratorní rozbory certifikovanou laboratoří
 • orientační provozní měření mobilními měřícími přístroji
 • stavební čerpání, čištění kontaminovaných vod před vypouštěním
 • čerpací zkoušky vodních zdrojů
 • dodávky a instalace čerpacích systémů, automatické čerpací stanice, čerpadla
 • úprava a dezinfekce pitné vody
 • úprava užitkové vody pro technologické účely, reverzní osmóza, demineralizace, odželezňování
 • čištění a dezinfekce studní
 • montáž tepelných čerpadel
"Pokud vás lidé mají rádi, budou vás poslouchat, ale pokud vám důvěřují, budou s vámi dělat obchody. (Zig Ziglar)"


Nezávazná poptávka služeb

Zde